Energo-Registr.cz

je určen poskytovatelům energií.

Cílem registru je umožnit sdílet negativní data o dlužnících a o podvodných subjektech.

Energo-Registr.cz je úzce spjat s Nebankovni-Registr.cz. Díky tomuto spojení Energo-Registr.cz neposkytuje pouze zmíněná data, ale i data o platební bonitě kontrolovaných subjektů a to jak z řad právnických osob a živnostníků, tak z řad spotřebitelů.

Lustrace by Vám měla přinést prvotní eliminaci vysoce rizikových subjektů díky čemuž jste schopni předejít případným ztrátám. Druhým přínosem systému, je pravidelný monitoring subjektů a včasné varování před hrozbou vzniku nedobytné pohledávky a tak možnost minimalizovat případné ztráty.

Vstup do registru je podmíněn

Splněním zákonných podmínek a to především v oblasti práce s osobními daty fyzických osob.

Aktivním prodejem energetické komodity a to především koncovým odběratelům. 

Schválením vstupu do registru.

Sdílení dat není povinné. Pokud však chcete mít online přístup k doplňujícím rizikovým datům (průměrná doba splácení, průměrná doba trvání smluvního vztahu, aktivní pohledávky aj.), je nutné, svá data sdílet.

Právnické osoby - lustrace

Tato lustrace Vám poskytuje mimo standardní lustrace (dluhy, exekuce, insolvence, dlužné daně, platební morálku, virtuální sídlo aj.) i znázornění aktuálních i historických ekonomických vazeb a to nejen majitelů, ale i statutárních orgánů. Díky tomu jste schopni odhalit tzv. bílé koně, cíleně založené firmy určené k odpisu apod.

Jako doplňující informace Vám poskytujeme historická ekonomická data spol., srovnání s dalšími společnosti v dané oblasti a odvětví. Data o společnostech, společnících a statutárech máme až do roku 1989.

Při vzniku insolvence, exekuce nebo změně vlastníka, statutárního orgánu či sídla spol. jste ihned informován prostřednictvím emailu a sms.

Spotřebitelé – lustrace

Negativní informace u spotřebitelů Vám pomáhají určit potenciálně rizikové subjekty, u kterých hrozí, vznik nedobytných pohledávek popř. eliminovat podvodné jednání. Mimo tyto negativní ekonomické ukazatele Vám poskytujeme sekundární rizikové informace tzv. balck listy adres, telefonů, ip adres apod.

Samozřejmostí je výpis z Centrální evidence exekucí, rejstříku insolvencí, neplatných dokladů totožnosti apod. Více o lustraci FO naleznete na www.Nebankovni-Registr.cz.

Statistická data

Dlužníků              2 138 344   
Pohledávek             5 786 519   
Platební morálka              2 685 489   
Negativních příznaků            12 865 723   
Exekucí              1 146 313   
Pozitivních příznaků              3 268 588   
Ověřených kontaktů     2 386 413   

Přihlášení do systému